System bezpieczeństwa produktów spożywczych

W ostatnich latach na całym świecie rośnie zainteresowanie konsumentów i przemysłu bezpieczeństwem produktów spożywczych. Aby zapewnić dostęp do informacji z tej ważnej dziedziny, Norwegia przyjęła następujący sposób postępowania: po pierwsze rozwój szczegółowego systemu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa produktów spożywczych, a następnie upublicznienie wszystkich informacji związanych z tą kwestią.

Nad opracowaniem systemu służącego zapewnieniu bezpieczeństwa produktów spożywczych pracują wspólnie Ministerstwo Rybołówstwa - kierujące strukturą zarządzania programem, Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, Inspektorat ds. Rybołówstwa, Narodowy Instytut Żywienia i Badań nad Produktami Rybnymi (National Institute of Nutrition and Seafood Research - NIFES), Norweska Rada Eksportu Produktów Rybnych (Norwegian Seafood Export Council - NSEC) i inne instytucje publiczne i prywatne. Kluczowym zagadnieniem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktów spożywczych, jest zapewnienie ścisłych, wiarygodnych informacji, dostępnych dla wszystkich, co powinno spowodować wzrost zaufania konsumentów.

Dla Norwegii ryby i owoce morza są drugim co do wartości po ropie naftowej towarem eksportowym. Dlatego też przemysł związany z pozyskiwaniem i przetwarzaniem ryb i owoców morza jest szczególnie ważny dla gospodarki norweskiej. Ponadto przemysł ten musi się dostosowywać do międzynarodowych jakości i bezpieczeństwa produktów.

W celu bezpieczeństwa produktów spożywczych Norwegia utworzyła w 2004 r. nową organizację rządową - Norweski Urząd ds. bezpieczeństwa Żywności (NFSA), który całościowo zajmuje się wszystkimi aspektami dotyczącymi Łańcucha żywnościowego "od morza do półmiska". Organizacja pragnie zapewnić konsumentom zdrowe i bezpieczne pożywienie oraz czystą wodę pitną. zadaniem NFSA jest troska o zdrowie ludzi, roślin, ryb i zwierząt, zapewnienie produkcji przyjaznej dla środowiska oraz hodowli ryb i zwierząt zgodnej z zasadami etyki.

banner.jpg
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License